Kako kupiti stan

Da bi kupili stan potrebno je da uradite sledeće korake

Korak 1

Slanje upita / kontaktiranje

Prvi korak je da nas kontaktirate na broj telefona, ili ostavite Vaš upit na mejl za željenu zgradu/stan.

Slanje upita / kontaktiranje
Korak 2

Zakazivanje sastanka sa našim menadzerom za kupovinu stana

Nakon kontaktiranja, potrebno je da zakažete sastanak kako biste se detaljno upoznali sa čitavim projektom, stilom i tokom gradnje i strukturom stanova.

Zakazivanje sastanka sa našim menadzerom za kupovinu stana
Korak 3

Rezervacija izabranog stana (avans)

Ukolilko ste se odlučili za nekretninu, potrebno je da rezervišete stan plaćanjem avansa.

Rezervacija izabranog stana (avans)
Korak 4

Potpisivanje notarskog ugovora

U roku od 7-10 dana od rezervacije stana, slijedi potpis notarskog ugovora kod nadležnih notara.

Potpisivanje notarskog ugovora
Korak 5

Plaćanje stana

Nakon plaćanja avansa, nastavljate plaćati Vašu nekretnine u ugovorenim ratam koje su naznačene u notarskom ugovoru.

Plaćanje stana
Korak 6

Primopredaja stana u posjed

Nakon pribavljanja tehničkog prijema i isplate stana u cjelosti, kupac preuzima ključeve i obavlja sve neophodne aktivnosti vezane za preuzimanje stana u posjed.

Primopredaja stana u posjed